Text-Revolutions Extra の頒布物購入専用サイトがオープンしました。

【専用サイト】https://text-revolutions.com/staffdaikou/
【購入方法の説明】https://text-revolutions.com/event/extra-buy